Handelsbetingelser og vilkår

Dækning: Disse Medlemsbetingelser regulerer vores forhold til brugere af PUBLIZD.com og forholdet mellem brugere, der interagerer med og via PUBLIZD.com. Ved at bruge eller få adgang til PUBLIZD.com, accepterer du disse vilkår og betingelser.

Registrering og medlemskab
: Du kan anvende visse dele af indholdet samt visse funktioner på PUBLIZD.com uden at være medlem. For at anvende alle funktioner og have adgang til alt indhold (undtaget indhold, der er holdt privat af andre medlemmer) på PUBLIZD.com skal du være registreret medlem. Der er to medlemstyper, som varierer i antallet af tilgængelige funktioner. Der findes et medlemskab for læsere og et for forfattere. Adgangen til at oprette bøger på PUBLIZD.com kræver et Forfatter-medlemskab. Begge typer medlemskaber er gratis. Dog kan der til enhver tid indføres et medlemsgebyr for de ydelser, PUBLIZD.com tilbyder. I så fald vil du have mulighed for at opsige dit medlemskab uden nogen former for forpligtelser eller bindinger. Du har ingen krav eller rettigheder af nogen art med hensyn til gratis medlemskab eller gratis tjenester, og PUBLIZD.com er ikke forpligtet af nogen art til at levere ydelser i forbindelse med gratis medlemskaber.

Opsigelse af medlemskab: Du kan opsige dit medlemskab når som helst, uanset årsagen blot ved at slette din profil.

Vi kan øjeblikkeligt opsige dit medlemskab og din adgang til tjenesten og/eller slette din profil til enhver tid, hvis du har overtrådt denne aftale, og vi vil sende dig en opsigelse (men er ikke forpligtet til) på den e-mailadresse, du har oplyst ved din tilmelding eller anden e-mail-adresse, som du har oplyst til os.

Forfatter PRO-abonnement: Du kan på PUBLIZD.com tilkøbe et Forfatter PRO-abonnement. Dette forudbetales, og er gældende, for et år ad gangen. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udløb af den indeværende betalingsperiode. Dette gøres ved at annullere din abonnementsbetaling via din PayPal-konto. Abonnementsgebyr for eventuelt resterende abonnementsperiode refunderes ikke ved opsigelse. Abonnementet vil ved opsigelse fortsætte for den betalte periode. Ved køb af et PRO-abonnement frasiger du dig endvidere fortrydelsesretten, da der gives øjeblikkelig adgang til kommercielle funktioner umiddelbart efter betalingen er gennemført. Varen betragtes derfor som forbrugt og kan ikke fortrydes.

I forbindelse med et PRO-abonnement garanteres alene adgang til serviveydelserne "Butik" og "Crowdfunding". Alle øvrige ekstrafunktioner, som følger med et PRO-abonnement er gratis medfølgende bonusydelser, og PUBLIZD.com er ikke forpligtet til at levere disse. Såfremt PUBLIZD.com ikke kan levere de lovede ydelser ("Butik" og "Crowdfunding") i den betalte abonnementsperiode, kompenseres ved en forlængelse af abonnementet svarende til den andel af perioden, hvor ydelsen er udeblevet. Sådanne udeblivelser skal overstige 8 på hinanden følgende dage for at kunne berettige til kompensation. Ved udeblivelser af kortere sammenhængende varighed er PUBLIZD.com ikke forpligtet til at yde kompensation. PUBLIZD.com er ikke forpligtet til at refundere abonnementsgebyrer ved udeblivelser, med mindre PUBLIZD.com helt ophører med at levere betalingsydelserne. I det tilfælde refunderes indbetalt abonnementsgebyr svarende til den resterende andel af den indbetalte abonnementsperiode.

Ejendomsret over indhold på PUBLIZD.com: PUBLIZD.com ejer og er indehaver af al ejendomsret over webstedet og tjenesten. Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker og andre immaterielle rettigheder og fortrolige oplysninger om PUBLIZD.com. Bortset fra oplysninger, hvortil du har fået skriftlig tilladelse, må du ikke kopiere, ændre, udgive, overføre, distribuere, udføre, reproducere, licensere, skabe afledte værker fra, overføre displayet, eller sælge eller gensælge sådanne immaterielle rettigheder eller ejendomsretlige oplysninger. Dog må indhold citeres ved tydelig kildeangivelse.

PUBLIZD.com overtager ingen ophavsrettigheder fra forfattere, der opretter bøger på siden, men PUBLIZD.com tildeles fulde rettigheder til at anvende og distribuere indhold, der lægges på siden. Se næste punkt.

Indhold, der offentliggøres på webstedet og forbudt indhold:

a) De oplysninger, som du giver til PUBLIZD.com og offentliggør på webstedet, skal være korrekte og i overensstemmelse med virkeligheden.

b) Ud over personligt identificerbare oplysninger, som vil blive anvendt i overensstemmelse med vores ”Politik om privatliv”, vil alt materiale, du sender eller offentliggør på dette websted blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Vi har ingen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Vi og vores samarbejdspartnere kan frit kopiere, offentliggøre, distribuere, indarbejde og bruge sådant materiale og alle data, billeder, lyd, tekst og andre ting indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielle formål.

c) PUBLIZD.com kan gennemgå og slette ethvert indhold, beskeder, fotos eller profiler (samlet kaldet "Indhold"), der ud fra en rimelig vurdering af PUBLIZD.com overtræder denne aftale, eller som kan være stødende, ulovligt eller overtræder rettigheder samt skader eller truer medlemmers sikkerhed.

d) Du er eneansvarlig for det indhold, som du offentliggør, indsender, sender eller viser (herefter kaldet "viser") på tjenesten eller sender til andre medlemmer via tjenesten. Du erklærer og garanterer, at indholdet på ethvert tidspunkt er (a) nøjagtigt, (b) ikke er i strid med denne aftale, og (c) ikke er skadeligt for nogen personer på nogen måde.

e) Ved at vise indhold på et offentligt område af PUBLIZD.com tillader du automatisk, at PUBLIZD.com har en uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, global licens til at bruge, kopiere, vise og distribuere sådanne oplysninger og indhold og skabe afledte værker eller inkorporere i andre værker, sådanne oplysninger og indhold, og give og tillade underlicenser af ovenstående.

f) Det følgende er en delvis liste over den type indhold, der er ulovlig eller forbudt på webstedet. Dette indbefatter indhold der:

- Er åbenlyst anstødeligt såsom indhold, der støtter racisme, chauvinisme, had eller korporlig skade af nogen art mod nogen gruppe eller enkeltperson;

- Udgør en profil eller fotos af tredjeparter, brugt uden deres tilladelse.

- Chikanerer eller støtter chikane mod en anden person.

- Omfatter fremsendelse af "junk mail", "kædebreve" eller uopfordret masse-mail eller "spam";

- Fremmer oplysninger, som du ved er ukorrekte, vildledende eller opfordrer til ulovlige aktiviteter eller støtter adfærd, som er grov, truende, sjofel, nedgørende eller ærekrænkende;

- Støtter ulovlig eller uautoriseret kopiering af andre personers ophavsretligt beskyttede arbejde, såsom at levere piratsoftware edb-programmer eller links til sådanne, give oplysninger for at omgå installeret af producenten kopieringsbeskyttede enheder, eller at levere piratsoftware musik eller links til piratmusikfiler;

- Har til formål skade PUBLIZD.com ved at sprede og distribuere beskeder og opfordringer til andre medlemmer om at udmelde sig, anvende alternative sider eller på anden måde opfordre til at skade siden og medlemsgrundlaget.

- Leverer materiale, der udnytter personer under 18 år på seksuel eller voldelig manér eller udbeder sig personlige oplysninger fra personer under 18 år;

- Giver undervisning i illegale aktiviteter, såsom at lave eller købe ulovlige våben, krænkelse af en persons privatliv eller levering eller skabelse af computervira;

- Udbeder sig adgangskoder eller personlige identificerbare oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere, og

- Beskæftiger sig med kommercielle aktiviteter og/eller salg uden vores forudgående skriftlige samtykke, såsom konkurrencer, lotteri, byttehandler, reklamering og pyramidesystemer.

g) Du skal bruge tjenesten på en måde i overensstemmelse med enhver og alle gældende love og adfærdskodekser.

h) Du skal ikke blotte de følsomme dataområder af din medlemsprofil såsom telefonnumre, nøjagtige gadenavne, efternavne, URL'er eller e-mail-adresser.

i) Du må ikke sende kædebreve eller uønsket e-mail til andre medlemmer. Enhver form for kommercielle aktiviteter finder sted i de områder på hjemmesiden, som er til disse formål.

Selvom PUBLIZD.com ikke kan kontrollere medlemmernes adfærd på hjemmesiden, er det også en overtrædelse af disse regler at bruge oplysninger indhentet fra tjenesten med henblik på at chikanere, misbruge eller skade en anden person, eller for at kontakte, reklamere , opfordre eller sælge til medlemmer uden deres forudgående udtrykkelige samtykke. For at beskytte vores medlemmer mod sådan reklamering eller opfordringer forbeholder PUBLIZD.com sig ret til at begrænse antallet af e-mails og beskeder, som et medlem kan sende til andre medlemmer i en 24-timers periode til et antal, PUBLIZD.com finder passende.

Copyright: Du må ikke vise, distribuere eller gengive på nogen måde et ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andre immaterielle rettigheder eller ejendomsretlige oplysninger uden at indhente forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af sådanne ejendomsretlige rettigheder. Dog må indhold citeres ved tydelig kildeangivelse.

Medlemstvister: Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre PUBLIZD.com-medlemmer. PUBLIZD.com forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge tvister mellem dig og andre medlemmer.

Indhold: PUBLIZD.com garanterer ikke, at indholdet af webstedet, og indholdet af medlemmets profiler er gemt. Alle data kan slettes når som helst uden nogen forpligtelser eller konsekvenser for os. Du har ingen krav i forhold til de data, der lagres på vores servere, og du har alene ansvaret for at tage en sikkerhedskopi af de data, hvis du ønsker at sikre data. PUBLIZD.com vil praktisere et højt niveau af datasikkerhed og daglige backups, men dette er ikke en garanti, kun en service.

Datasikkerhed, systemets ydeevne og brugernes sikkerhed: Mens PUBLIZD.com bestræber sig på at sikre, at webstedet normalt er til rådighed 24 timer i døgnet, kan vi ikke garantere, at det vil være uforstyrret eller fejlfrit. Adgang til dette websted kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemnedbrud, vedligeholdelse eller reparation uden for vores kontrol. Vi forbeholder os desuden ret til at opsige/lukke hjemmesiden til enhver tid uden nogen forpligtelser i forbindelse med indholdet af hjemmesiden og af medlemmets profiler/konti og indhold af disses.

Når du sletter indholdet på PUBLIZD.com, slettes det på en måde, der svarer til at tømme papirkurven på en computer. Og du forstår derfor, at slettet indhold kan eksistere i en sikkerhedskopi for en rimelig tid (men vil ikke være tilgængelige for andre).

Med hvem vi kan dele oplysninger, vi indsamler: Vi vil ikke dele dine personlige oplysninger med andre, undtagen som angivet nedenfor, og bortset fra, når vi informerer dig på forhånd og giver dig mulighed for at fravælge. Vi kan dele personlige oplysninger med:

- Tjenesteydere, såsom kreditkort-betaling processorer, der udfører tjenester på vores vegne. Dette sker alene i forbindelse med betaling af medlemskaber.

- Andre virksomheder, som vi er partner med, eller som vi ved omhyggelig udvælgelse tillader at tilbyde dig produkter, tjenester og tilbud via vores hjemmeside eller offline, og

- Andre tredjeparter i begrænsede tilfælde, som opfylder lovkravene omkring at forebygge svindel og beskytte sikkerheden for vores brugere.

Vi kan dele indsamlede, ikke-personlige oplysninger i en af de ovennævnte situationer, og også med annoncører og andre.

Sikkerhed: Vi tager passende fysiske, elektroniske og andre sikkerhedsforanstaltninger for at bidrage til at beskytte personlige oplysninger fra uautoriseret adgang, ændring, eller videregivelse.

Ansvar og pligter: Brug af PUBLIZD.com er på egen risiko. Vi udbyder PUBLIZD.com "som sitet umiddelbart fremstår". Vi garanterer ikke, at PUBLIZD.com vil være sikker eller tryg.

PUBLIZD.com er ikke ansvarlig for handlinger af eller indholdet fra tredjepart, og du frigør os, vores direktører, ledere, medarbejdere og agenter fra ethvert krav og skader, kendte og ukendte, der udspringer af eller på nogen måde er forbundet med ethvert krav du har mod en sådan tredjepart. Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab af fortjeneste eller andre følgeskader, særlige, indirekte eller hændelige skader, der udspringer af eller i forbindelse med denne erklæring eller PUBLIZD.com, selv om vi har været underrettet om muligheden for sådanne skader. Gældende lov tillader muligvis ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. I sådanne tilfælde, vil PUBLIZD.com’s ansvar være begrænset i størst mulig udstrækning af gældende lov. Omfattet af ovenstående, vil PUBLIZD.com 's erstatningsansvar over for dig af nogen som helst grund overhovedet, og uanset hvilken form for handling, til enhver tid være begrænset til det beløb, hvis noget, du har betalt for den periode, sagen omhandler.

Vi repræsenterer ikke for eller godkender ikke nøjagtigheden eller pålideligheden af råd, meninger, udsagn, publiceringer eller andre oplysninger, der vises, eller distribueres gennem tjenesten af os, vores partnere eller medlemmer eller nogen anden person eller enhed. Du anerkender, at enhver lid til sådanne meninger, medlemsprofiler, råd, udsagn eller oplysninger er på egen risiko. Vi er ikke ansvarlig for handlinger udført, enten online eller offline af vores medlemmer. Udvis forsigtighed og sund fornuft, når du bruger webstedet og tjenesten. DETTE juridiske dokument, OG OVENNÆVNTE ANSVARSFRASKRIVELSE ER UDEN FORBEHOLD FOR ALLE OBLIGATORISKE JURIDISKE RETTIGHEDER, DER IKKE KAN EKSKLUDERES UNDER GÆLDENDE LOV, HERUNDER LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.

PUBLIZD.com tager forbehold for fejl og ændringer på websitet www.PUBLIZD.com.

Ændringer af denne aftale: PUBLIZD.com forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på alle vilkår, nævnt på websitet www.PUBLIZD.com uden at kunne blive draget til ansvar for konsekvenser for anden part heraf.

Vi kan ændre eller redigere vores vilkår og betingelser efter rimeligt varsel på forhånd hvis sådanne ændringer træder i kraft. Hvis du efter modtagelsen af et varsel ikke ønsker at fortsætte tjenesten, kan du opsige dit medlemskab. Din opsigelse vil træde i kraft samme dato som ændringerne træder i kraft. Du vil blive anset for at have accepteret ændringerne, hvis du fortsætter med at bruge tjenesten, efter at den relevante frist er udløbet og/eller efter at ændringen er trådt i kraft.

PUBLIZD.com kan ikke forpligtes til, at følge angivne vilkår bagudrettet, for så vidt at de er blevet ændret og offentliggjort på tidspunktet for et eventuelt krav og der ikke forud er indgået mundtlig eller skriftlig aftale med PUBLIZD.com om andre vilkår.

Frigørelse: I tilfælde af at du har et søgsmål mod et andet medlem som følge af dette medlems brug af vores websted eller tjenesten, accepterer du at forfølge et sådant søgsmål uafhængigt af og uden nogen krav fra os, og du slipper os fra alle krav, ansvar og skader, som følge af eller på nogen måde er forbundet med dette erstatningskrav eller søgsmål.

I tilfælde af at et erstatningskrav eller søgsmål rejses over for os af dine aktiviteter eller brug af webstedet eller tjenesten, herunder brud fra din side af denne aftale eller tiltaler eller klager fremført af andre parter mod dig, du accepterer at betale, skal du holde os uskadelige og forsvare os over for sådanne erstatningskrav eller søgsmål. Du er også enig om at samarbejde fuldt ud med en rimelighed der er påkrævet i forsvaret mod krav og give os mulighed for at iværksætte et eksklusivt forsvar og kontrol over sagen.

Ophævelse: Hvis nogen del af denne aftale kendes ugyldig eller uden retskraft ifølge gældende lov, herunder men ikke begrænset til, garanti-og ansvarsforsikring som angivet herover, så vil  ugyldige eller krav uden retskrafttskraft anses for afløst af en gyldig, håndhævet bestemmelse, der bedst afspejler hensigten i den oprindelige bestemmelse, og den resterende del af aftalen står ved sin magt.

Tvister: Hvis der er nogen tvist om eller som involverer webstedet og/eller tjenesten, ved at bruge webstedet, accepterer du, at sagen vil blive underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser.

Andet: Denne aftale, som accepteres i kraft af anvendelse af webstedet og yderligere bekræftes ved medlemskab af tjenesten, indeholder hele aftalen mellem dig og PUBLIZD.com vedrørende anvendelsen af webstedet og/eller tjenesten. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig, skal den resterende del af denne aftale, fortsat fungere i fuld kraft og effekt.

Kontakt & information: Hvis du har spørgsmål om de rettigheder og begrænsninger, skal du kontakte os ved hjælp af kontaktformularen (link nederst på siden).

Forfatteres oprettede bøger: PUBLIZD.com stiller funktioner til rådighed for, at Forfatter-medlemmer kan oprette bøger på siden. Bøgerne gemmes så vidt muligt i op til 12 måneder efter et medlem har endt sit medlemskab. Dette er en service og ikke en garanti eller forpligtelse fra PUBLIZD.com.

Ved opsigelse af medlemskab slettes eventuelt oprettede bøger på PUBLIZD.com ikke automatisk. Som medlem har du selv ansvaret for at slette indhold, du ikke ønsker skal ligge på siden. Ønsker du dit indhold slettet i forbindelse med opsigelse af medlemskab, skal du således sørge for at slette dette INDEN, du opsiger dit medlemskab.

Indhold der slettes på PUBLIZD.com slettes ligeledes på App'en. Indholdet slettes ikke på sociale medier og øvrige eksterne medier. 

Annoncering: Det er muligt at annoncere på PUBLIZD.com. Ved annoncering anvender du som annoncør, det indbyggede selvbetjeningsværktøj. Som annoncør er du underlagt samtlige betingelser i nærværende medlemsbetingelser, på lige fod med alle andre medlemmer. Annoncering afregnes i det indbyggede annonceringsmodul ved forudbetalt køb af en visningsperiode eller et antal enten klik eller antal visninger af den respektive annonce. Såfremt det købte antal klik eller visninger ikke er opnået ved en optimal eksponering af annoncen i løbet af 6 måneder fra købsdatoen, betragtes det købte antal klik eller visninger som indfriet fra PUBLIZD.com's side og et eventuelt resterende antal klik eller visninger kan ikke længere kræves refunderet eller på anden måde kompenseret, ved et ophør af eksponering. Dette kan eksempelvis være i det tilfælde, at PUBLIZD.com lukkes permanent.

Fremhævning af bog: Køb af fremhævning af bog er gyldigt i den købte periode. Ved fremhævning af bog gælder følgende: Fremhævning fungerer som 1. sorteringsparameter. 2. sorteringsparameter er oprettelsesdato. I bogkatalog og søgninger vil fremhævede bøger vises før andre bøger, og internt blandt fremhævede bøger sorteres efter oprettelsesdato med nyeste først. I bokse på forside og øvrige steder på siden, hvor fremhævede bøger vises, er sortering baseret på vilkårlighed og ændres for hver genindlæsning af siden. Eventuel betalt restperiode for fremhævning af bog borfalder uden ret til hel eller delvis refusion såfremt PUBLIZD.com af hvilken som helst årsag lukker permanent, hvis den pågældende bog slettes af administrator for PUBLIZD.com på grund af overtrædelse af forhold nævnt i nærværende vilkår og handelsbetingelser eller hvis bogen slettes af medlemmet selv.

 

Bøger,forlag,bogforlag,bog,bogkatalog,bog forlag,eget forlag,selvudgive,selvudgiver,selvudgivelse,mikroforlag,medudgivelse,medudgiver,medudgive,newpub,new publish,indie,indie books,indiebooks,indie bøger,udgivelser,udgive bøger,boger,markedsføre bog,markedsføre bøger,markedsføring af bog,eksponering af bog,eksponering af bøger,markedsføring af bøger,bogudgivere,bogudgiver,bogudgivelse,udgive bog,bogsalg,sælge bog,udgive en bog,udgiv bog,udgiv en bog,udgiv din egen bog,udgiv sin egen bog,udgivelse af bog,starte eget forlag,bogkatalog,bogsektion,bogmagasin,bogmarked,bogbranche,danske forlag,forlag danmark,forlag online,lav din egen bog,lav bog,forlag i danmark,danske bogforlag,dansk bogforlag,starte forlaglav selv bog,lav selv bøger,bogforlag i danmark,små forlag,salg af bøger online,boghandel,boghandler,boghandlere,bogsalg,sælge bog,online boghandel,boghandel online,bogbutikker,bogbutik,bogtrykkerier,bogmarkedet,bogmagasinet,bogbranchen,tryk bog,trykning af bog,trykkeri,trykkerier,bogtrykkeri,books on demand,print on demand,publish,publicere,forfatter,forfattere,bliv forfatter,skønlitteratur,e-bog,ebog
Bøger,forlag,bogforlag,bog,bogkatalog,bog forlag,eget forlag,selvudgive,selvudgiver,selvudgivelse,mikroforlag,medudgivelse,medudgiver,medudgive,newpub,new publish,indie,indie books,indiebooks,indie bøger,udgivelser,udgive bøger,boger,markedsføre bog,markedsføre bøger,markedsføring af bog,eksponering af bog,eksponering af bøger,markedsføring af bøger,bogudgivere,bogudgiver,bogudgivelse,udgive bog,bogsalg,sælge bog,udgive en bog,udgiv bog,udgiv en bog,udgiv din egen bog,udgiv sin egen bog,udgivelse af bog,starte eget forlag,bogkatalog,bogsektion,bogmagasin,bogmarked,bogbranche,danske forlag,forlag danmark,forlag online,lav din egen bog,lav bog,forlag i danmark,danske bogforlag,dansk bogforlag,starte forlaglav selv bog,lav selv bøger,bogforlag i danmark,små forlag,salg af bøger online,boghandel,boghandler,boghandlere,bogsalg,sælge bog,online boghandel,boghandel online,bogbutikker,bogbutik,bogtrykkerier,bogmarkedet,bogmagasinet,bogbranchen,tryk bog,trykning af bog,trykkeri,trykkerier,bogtrykkeri,books on demand,print on demand,publish,publicere,forfatter,forfattere,bliv forfatter,skønlitteratur,e-bog,ebog

Er du forfatter? 
Udstil dine bøger på PUBLIZD.com og få dem markedsført bedst muligt på Danmarks stærkeste bogportal for selvudgivere og små forlag.

Læs mere

Bøger,forlag,bogforlag,bog,bogkatalog,bog forlag,eget forlag,selvudgive,selvudgiver,selvudgivelse,mikroforlag,medudgivelse,medudgiver,medudgive,newpub,new publish,indie,indie books,indiebooks,indie bøger,udgivelser,udgive bøger,boger,markedsføre bog,markedsføre bøger,markedsføring af bog,eksponering af bog,eksponering af bøger,markedsføring af bøger,bogudgivere,bogudgiver,bogudgivelse,udgive bog,bogsalg,sælge bog,udgive en bog,udgiv bog,udgiv en bog,udgiv din egen bog,udgiv sin egen bog,udgivelse af bog,starte eget forlag,bogkatalog,bogsektion,bogmagasin,bogmarked,bogbranche,danske forlag,forlag danmark,forlag online,lav din egen bog,lav bog,forlag i danmark,danske bogforlag,dansk bogforlag,starte forlaglav selv bog,lav selv bøger,bogforlag i danmark,små forlag,salg af bøger online,boghandel,boghandler,boghandlere,bogsalg,sælge bog,online boghandel,boghandel online,bogbutikker,bogbutik,bogtrykkerier,bogmarkedet,bogmagasinet,bogbranchen,tryk bog,trykning af bog,trykkeri,trykkerier,bogtrykkeri,books on demand,print on demand,publish,publicere,forfatter,forfattere,bliv forfatter,skønlitteratur,e-bog,ebog

Vild med bøger?
Tilmeld dig og modtag e-Bogmagasinet helt gratis. Du kan også skrive boganmeldelser, lave favoritlister og interessegrupper.

Læs mere

Bøger,forlag,bogforlag,bog,bogkatalog,bog forlag,eget forlag,selvudgive,selvudgiver,selvudgivelse,mikroforlag,medudgivelse,medudgiver,medudgive,newpub,new publish,indie,indie books,indiebooks,indie bøger,udgivelser,udgive bøger,boger,markedsføre bog,markedsføre bøger,markedsføring af bog,eksponering af bog,eksponering af bøger,markedsføring af bøger,bogudgivere,bogudgiver,bogudgivelse,udgive bog,bogsalg,sælge bog,udgive en bog,udgiv bog,udgiv en bog,udgiv din egen bog,udgiv sin egen bog,udgivelse af bog,starte eget forlag,bogkatalog,bogsektion,bogmagasin,bogmarked,bogbranche,danske forlag,forlag danmark,forlag online,lav din egen bog,lav bog,forlag i danmark,danske bogforlag,dansk bogforlag,starte forlaglav selv bog,lav selv bøger,bogforlag i danmark,små forlag,salg af bøger online,boghandel,boghandler,boghandlere,bogsalg,sælge bog,online boghandel,boghandel online,bogbutikker,bogbutik,bogtrykkerier,bogmarkedet,bogmagasinet,bogbranchen,tryk bog,trykning af bog,trykkeri,trykkerier,bogtrykkeri,books on demand,print on demand,publish,publicere,forfatter,forfattere,bliv forfatter,skønlitteratur,e-bog,ebog
Forlag eller forfatter?

Hent en Widget og vis skræddersyet indhold fra PUBLIZD.com på eget website helt automatisk. Det kan være udvalgte bøger, bøger fra forlag, forfatter og meget mere.

Læs mere

Bøger,forlag,bogforlag,bog,bogkatalog,bog forlag,eget forlag,selvudgive,selvudgiver,selvudgivelse,mikroforlag,medudgivelse,medudgiver,medudgive,newpub,new publish,indie,indie books,indiebooks,indie bøger,udgivelser,udgive bøger,boger,markedsføre bog,markedsføre bøger,markedsføring af bog,eksponering af bog,eksponering af bøger,markedsføring af bøger,bogudgivere,bogudgiver,bogudgivelse,udgive bog,bogsalg,sælge bog,udgive en bog,udgiv bog,udgiv en bog,udgiv din egen bog,udgiv sin egen bog,udgivelse af bog,starte eget forlag,bogkatalog,bogsektion,bogmagasin,bogmarked,bogbranche,danske forlag,forlag danmark,forlag online,lav din egen bog,lav bog,forlag i danmark,danske bogforlag,dansk bogforlag,starte forlaglav selv bog,lav selv bøger,bogforlag i danmark,små forlag,salg af bøger online,boghandel,boghandler,boghandlere,bogsalg,sælge bog,online boghandel,boghandel online,bogbutikker,bogbutik,bogtrykkerier,bogmarkedet,bogmagasinet,bogbranchen,tryk bog,trykning af bog,trykkeri,trykkerier,bogtrykkeri,books on demand,print on demand,publish,publicere,forfatter,forfattere,bliv forfatter,skønlitteratur,e-bog,ebog
Bliv litteraturanmelder


- Er du en læsehest, og vil du dele dine oplevelser med andre? Hvis du kunne tænke dig at blive litteraturanmelder for PUBLIZD.com, er du hjertelig velkommen til at skrive til os.

Læs mere

forfattercoaching, forfatter coaching,forfatterkurser, forfatterkursus, forfatter kursus, forfatter kurser, forfatter workshop, skrivekursus, skriveværksted, skrive kursus, skrive kurser, skrive værksted, skriveworkshop, skrive workshop, plotværksted, plot værksted, forfatteruddannelse, forfatter uddannelse, forfatter uddannelser, forfatteruddannelser, forfatter værksted, forfatterværksted, forfatter skriveværksted, forfatter skrivekursus, forfatter skriverkurser

Forfatter Coaching
Fokuseret sparring og rådgivning for forfattere. Få den afgørende hjælp til at komme videre i skriveprocessen både i forhold til praktiske udfordringer og i forhold til de mere mentale forhindringer.

vurdering af manuskript, manuskriptvurdering, bog, roman, manus, redaktion, redaktør, gennemlæsning, feed back, feedback, forfatter, coaching, sparring, hjælp

Vurdering af Manuskript
Ønsker du en objektiv vurdering af dit manuskript (eller dele af det)? Få en grundig gennemlæsning og en saglig, faglig og professionel feedback i forhold til præcis de forhold i manuskriptet, du ønsker vurderet.

mental-coaching,kognitiv-coaching,kognitiv-terapi,life-coach,life-coaching,lifecoach,lifecoaching,mentalcoaching,vanecoach,ændre-vaner,adfærdsændring,ændre-adfærd,tankemønstre,adfærdsmønstre,personlig-coach,personlig-coaching,psykolog,psykoterapi,psykoterapeut,terapeut,motivationscoach,motivation-coach

Kognitiv Coaching
Søger du hjælp til andre former for mål eller ønsker om forandring, kan jeg henvise til MINDCODE, hvor du kan læse mere om, hvad jeg tilbyder inden for Kognitiv Coaching.

På PUBLIZD.com møder du en interesseret og relevant målgruppe. Opret din annonce nemt på få minutter. Klik her og læs mere.

- Modtag Bogmagasinet og bliv opdateret om nye bogudgivelser, anmeldelser og events - helt GRATIS.×
Tilmeld dig Bogmagasinet
Modtag Bogmagasinet og bliv opdateret om nye bogudgivelser, anmeldelser og events - helt GRATIS.

eskisehir escort eryaman escort samsun escort bursa escort